Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Martin Hovius Fotografie. Deze voorwaarden treden in werking op 1 januari 2024.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De foto’s op de website www.martinhoviusfotografie zijn in het bezit van de eigenaar; Martin Hovius. Alleen deze persoon mag de foto’s gebruiken. Bezoekers kunnen foto’s op de website bekijken, maar hebben geen toestemming om deze foto’s te downloaden voor eigen gebruik.

1.2 Bij materiële en-/of immateriële schade tijdens een fotosessie thuis of op locatie kan Martin Hovius Fotografie nooit aansprakelijk worden gesteld.

1.3 Soms ontstaan door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen minder of minder goede foto’s dan normaal. Hierbij kun je denken aan weersomstandigheden, kinderen die niet goed meewerken , instructies die niet of niet goed opgevolgd worden, etc. Martin Hovius Fotografie stelt zich in die situaties niet aansprakelijk voor het leveren van kwalitatief minder of minder goede foto’s.

1.4 Tijdens een fotoshoot zal Martin Hovius Fotografie er alles aan doen om de kans op fouten en storingen tot een minimum te beperken.

1.5 De teksten op de website www.martinhoviusfotografie.nl zijn met uiterste zorg samengesteld. Echter is fouten maken menselijk en dus kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

1.6 Martin Hovius Fotografie kan op elk moment, zonder bericht vooraf, de prijzen aanpassen. Dit geldt uiteraard niet voor lopende overeenkomsten.

1.7 Indien je gebruik maakt van de diensten van Martin Hovius Fotografie ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.8 Na aanlevering van bestanden op een USB-stick (of verstuurd via WeTransfer) is de klant zelf verantwoordelijk voor de afdrukken die gemaakt worden. Er kan achteraf dan ook geen beroep op Martin Hovius Fotografie worden gedaan.

1.9 Geef je ontevredenheid tijdens een fotoshoot (of als je iets niet mooi vindt) meteen door aan Martin Hovius. Op deze manier heeft hij de kans om nog tijdens de fotoshoot wijzigingen aan te brengen. Klachten die naderhand worden gemeld, worden als niet gegrond beschouwd.

1.10 Tijdens een fotoshoot is het niet toegestaan om met een eigen camera (of telefoon) opnames te maken.

1.11 Martin Hovius Fotografie verstrekt foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen. Deze worden (eventueel bewerkt) en getoond in een beveiligde omgeving. Deze omgeving kan de klant bereiken met een door Martin Hovius Fotografie verstrekt wachtwoord.

1.12 De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van bestanden. Na levering van de digitale bestanden is de keuze definitief en ruilen en/of retourneren is dan niet meer mogelijk.

1.13 De klant heeft zelf de verantwoording voor kleding en uiterlijk tijdens (of in de voorbereiding van) de fotoshoot. Eventuele zaken die mis kunnen gaan (zoals bijvoorbeeld een telefoon die uit een broekzak steekt, ongestreken kleding, verward haar, zichtbaar ondergoed, etc.) kan Martin Hovius Fotografie niet aansprakelijk voor worden gesteld. Uiteraard zal de fotograaf zo goed als mogelijk op dit soort zaken letten.

1.14 Bij respectloos of agressief gedrag tijdens de fotoshoot is Martin Hovius Fotografie te allen tijde gerechtigd de dienstverlening te stoppen.

Artikel 2 – Auteursrechten foto’s

2.1 Het auteursrecht van alle foto’s die zijn gemaakt door Martin Hovius ligt te allen tijde bij Martin Hovius Fotografie.

2.2 De klant geeft Martin Hovius Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor commerciële en/of promotiedoeleienden. Bijvoorbeeld op de website, op diverse social media kanalen, voor drukwerk of voor een fotowedstrijd. Martin Hovius Fotografie verstrekt hiervoor geen vergoeding.

Indien de klant een absoluut bezwaar heeft dat gemaakte foto’s van hem/haar of leden van het gezin/familie gebruikt worden voor de doeleinden die hierboven beschreven zijn, dient de klant dit vóór de reservering door te geven. Dit kan via een e-mailbericht of via WhatsApp. Uiteraard zal Martin Hovius Fotografie hier rekening mee houden.

2.3 Na ontvangst van digitale bestanden is het niet toegestaan om foto’s van Martin Hovius Fotografie in een andere bewerking of uitsnede op internet te plaatsen. Dit betekent geen eigen bewerkingen of filters over de aangeleverde foto’s van Martin Hovius Fotografie.

2.4 Digitale bestanden die naar klanten worden verstuurd, mogen niet voor commerciële doeleinden of non-profit bedrijven gebruikt worden. Ook mogen deze niet gepubliceerd worden in gedrukte media.

2.5 Zonder toestemming van Martin Hovius Fotografie is het niet toegestaan om met een digitaal bestand mee te doen aan fotowedstrijden.

2.6 Vermeld altijd de bron (Martin Hovius Fotografie) bij het plaatsen van een foto.

2.7 Alle bestanden van Martin Hovius Fotografie worden aangeleverd in JPEG formaat. 

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen op de website van Martin Hovius Fotografie zijn in euro’s en exclusief b.t.w.

3.2 Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur. Hiervan dient 25% direct na het reserveren voldaan te worden. De reservering is pas definitief als de aanbetaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.

3.3 Facturen die verzonden worden door Martin Hovius Fotografie hebben een betalingstermijn van 14 dagen. Indien binnen deze termijn de factuur niet betaald is, is de klant wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Martin Hovius Fotografie  zal na 2 aanmaningen de zaak in handen geven van een incassobureau. De incassokosten bedragen minimaal €40 en maximaal 15% van het openstaande bedrag tot €2.500 en daarboven maximaal 10%.

3.4 Digitale bestanden worden alleen geleverd na volledige betaling.

Artikel 4 – Annuleren

4.1 Het annuleren van een fotoshoot kan alleen schriftelijk. Dit kan per e-mail of via WhatsApp.

4.2 Na een definitieve reservering is annuleren alleen toegestaan met een geldige reden. Martin Hovius Fotografie zal deze reden beoordelen. Indien de klant annuleert zonder geldige reden, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • 24 uur of langer voor de afspraak geen extra kosten boven de reeds aanbetaalde 25%
  • 24 uur of korter voor de afspraak het volledige bedrag

4.3  Ziekte of bijvoorbeeld overlijden van een naast familielid zijn te allen tijden geldige redenen voor het annuleren van een fotoshoot.

4.4 Bij annuleringen op basis van overmacht is Martin Hovius Fotografie niet verplicht geld te retourneren. Wel is het mogelijk de fotoshoot naar een andere datum te verplaatsen of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag. Deze voucher is na uitgifte één jaar geldig. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Martin Hovius Fotografie geen invloed kan uitoefenen. Hierdoor is Martin Hovius Fotografie dan ook niet in staat om verplichtingen na te komen.

4.5 Martin Hovius Fotografie zal er altijd alles aan doen om de gemaakte afspraak na te komen, maar is gerechtigd om een fotoshoot met een geldige reden te annuleren. Er is geen verplichting om vervanging te regelen.

4.6 Voor een fotoshoot wordt altijd een vast tijdstip afgesproken. Indien de klant te laat is heeft dat gevolgen voor de fotoshoot en voor eventuele prijsafspraken.

Artikel 5 – Cadeaubonnen

5.1 Cadeaubonnen en/of vouchers van Martin Hovius Fotografie zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.2 Indien de klant een fotoshoot als cadeau heeft gekregen, kan dit niet ingewisseld worden voor geld. Het is tevens niet mogelijk om deze te ruilen en/of retourneren.

5.3 Een cadeaubon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Na aankoop kunnen er echter prijswijzigingen ontstaan. Indien dit is vóórdat een cadeaubon ingewisseld wordt, moet het verschil bijbetaald worden om recht te hebben op de aangeboden service.

5.4 Cadeaubonnen van Martin Hovius Fotografie zijn geldig tot een jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de gehele waarde van de cadeaubon.

5.5 Bij een digitale cadeaubon geldt de leverdatum als uitgiftedatum.

5.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle fotoshoots die cadeau gegeven worden.

5.7 Martin Hovius Fotografie verzorgt fotoshoots op basis van beschikbaarheid in de agenda. Het is aan te raden om op tijd contact op te nemen voor het plannen van een datum.

Artikel 6 – Privacy

6.1 Martin Hovius Fotografie zal nooit gegevens van de klant openbaar maken of doorgeven aan anderen. Denk hierbij aan adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) Meer informatie over privacy en persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring.